Till startsidan
Vi sponsrar ”Olle Rimfors skidfärd”

Rimfors praktiska lilla vallnings-
tabell fick plats i fickan för att
enkelt kunna plockas fram vid
behov.

”Omkring 1927 släppte jag ut min vallningstabell. Den tog Sven ”Uttern” Utterströms vallor som modell och detta förvärvade mig hans eviga vänskap.”
                                                                                        Olle Rimfors 1977Rimfors vallningstabell
När de första skidvallorna kom var det mycket hyschpysch och hemlighetsmakeri från tillverkarna kring deras produkter och hur de fungerade och skulle tillämpas. De bruksanvisningar som följde med skidvallorna i handeln krävde ofta goda förkunskaper, samtidigt som de var otydliga och ibland rent av motsägande. I sann skidfrämjaranda tog Olle Rimfors itu med det allmänna vallaproblemet. ”Vem som helst borde ju kunna få njuta av välvallade skidor i alla fören”, ansåg han.

Efter noggranna efterforskningar lyckades Olle till slut rationalisera vallningsmetodiken och skapa ett sammanhängande system. Lösningen presenterades 1927 i form av hans nydanande vallningstabell. I den hade han inte bara tagit hänsyn till temperaturen, utan också till snöbeskaffenheten och vad han kallade ”dagsinflytandet”, med vilket han menade luftfuktighet, lufttryck, terrängbeskaffenhet, med mera. Ursprungligen använde sig Olle Rimfors av skidvännen Sven ”Uttern” Utterströms olika vallor i sin tabell, och därefter av Bröderna Sandströms. Men allt eftersom tyckte Olles vänner att han borde börja saluföra sina egna skidvallor och använda sig av dem i tabellen i stället.

Rimfors vallningstabell gjorde det lättare för gemene man att valla rätt utan att vara vallningsexpert. Med vallningstabellen i handen kunde folk lättare välja rätt valla och sedan applicera den korrekt, eller som Olle Rimfors liknade det vid: ”ungefär som en amatörfotograf väljer bländare och exponeringstid med ledning av sin exponeringstabell.” Det var också just Rimfors tabell och principer som i stort sett blev normgivande när de svenska vallafabrikanterna tillsammans med Skidfrämjandet i mitten av 1940-talet skulle enas om en standard för ytvallning.

Så här fungerar Rimfors vallningstabell:
Om ytvallning av skidor, På skidor 1928
Olle Rimfors: Konsten att valla, Friluftsliv och motionsidrott 3 januari 1936
Vallaproblemet vetenskapligt behandlat, Skid- och friluftsfrämjandets kalender 1947

© 2009–2014 Fabian Rimfors         Manus     Kontakt     Jengel Förlag AB